Sensori

Elektronika – Sensori 

Temperatūras un mitruma sensori |
Attāluma un škēršļu sensoriRotācijas un pozīcijas sensori | Akselerometri un slīpuma sensori |
Optiskie rezistoriInfrasarkanās gaismas sensoriDūmu un liesmu sensori |
Skaņas sensori |

Sensors ir ierīce, kura uztver un reaģē uz kāda veida iedarbību (ievades datiem) no fiziskās pasaules. Tā var būt gaisma, siltums un mitrums, kustība, skaņa, spiediens un daudzas citas vides parādības. Izejas dati parasti ir signāls, kas ir pārveidots cilvēkam lasāmā formātā vai arī tiek nosūtīts elektroniski citai ierīcei turpmākai apstrādei.

Dažādi sensoru piemēri:

  • Dzīvsudraba stikla termometrā ievades dati ir temperatūra, kurai palielinoties, šķidrums izplēšas līdz noteiktam līmenim, kas pēc grādu atzīmēm ir cilvēkam nolasāms.
  • Skābekļa sensors automašīnas izplūdes gāzu kontroles sistēmā nosaka benzīna-skābekļa attiecību, parasti ar ķīmisku reakciju, kas rada elektrisko strāvu. Dators automašīnas dzinējā nolasa strāvas spriegumu un, ja sajaukums nav optimāls, pieregulē attiecību.
  • Kustības sensori dažādās sistēmās (drošības signalizācija, gaismas ieslēgšana, automātiskās durvis, automātisks ūdenskrāns un roku žāvētājs) parasti izsūta mikroviļņus, ultraskaņu vai gaismas staru un uztver, kad tas tiek pārtraukts vai izmainās attālums līdz šķērslim.
  • Optiskais sensors (photosensor) uztver redzamo gaismu, infrasarkano signālu (infrared transmission) un/vai ultravioleto (UV) enerģiju.

Hall magnetic sensor module (KY-003)
Linear magnetic Hall sensor (KY-024 sarkans)
Mini magnetic reed module (KY-021)
Class Bihor magnetic sensor (KY-035)

Metal touch sensor module (KY-036 sarkans)

Mercury open optical module (KY-017)

Reed module (KY-025 sarkans)
Magic light cup module (KY-027)

Detect the heartbeat module (KY-039)

Vibration switch SW-18015P (KY-002)
Hit sensor module (KY-031 Knock Sensor)